Стихи

Из сборника газелей Шукура Тебуева на карачаевском языке

Биринчи Гъазаль

1.Эсде къалгъан не болады ол чакьдан,
Сабийликде айтхан сёзюнг ётмейди.
2.Сенкилчеги ойнатса да джашауну,
Кёлкъалдысы джюрегингден кетмейди.
3.Ёсюб джетсенг, джашау джолу буршуду,
Тюзетирге къарыуунг а джетмейди.
4.Ташлы тикде арпа себиб кюрешсенг,
Не этсенг да анда зынтхы битмейди.
5.Къудуретли бермегенни излесенг,
Къадарынгы уллу насыб кютмейди.
6.Айтырымы мен айтдым да бошадым,
Сен билесе, Селим акъыл тёкмейди.

Экинчи Гъазаль

1.Къач джетгенлей сары нюрюн терк тёгюб,
Биргесине алыб келди джангуру.
2.Кёк кюкюреб, шыбла чыракъ джандырды,
Чарсха барыб, уллу этди дауурну.
3.Тохтамайын ыйыкъ барды джангуру,
Джюрегиме салды мени — джауурну.
4.Къачны джюзю джерге тюшюб ийлениб,
Кёрюнеди тёшегенча бауурну.
5.Бачха ичинде Селим къурар шынкъартны,
Джыйя эсе къауурсунну, къауурну.

Ючюнчю Гъазаль

1.Тау башлагъа джыйылгъанды зор булут,
Сууукъ келиб,къыш къамасын таблайды,
2.Себелесе тауугъа,тюзге къар кесин,
Тюшген джерин бояу салмай акълайды.
3.Къач сарысы тагъаланыб тас болса,
Келлик чакъны адам сюйюб джокълайды.
4.Кърсыз къышны бир инсан да излемейд,
Къар джауарын ол тансыкълаб сакълайды.
5.Къышны излемей мурулдагъан табылса,
Къышны Селим шоху кибик джакълайды.
6.Джай джашили турса да эсде тас болмай,
Къышха Селим къарачай къой къакълайды.

Другие стихи Шукура Тебуева на карачаевском языке

Ёмюрлеге эсгертменги салгъанча
(Батчаланы Муссагъа)

Огъур кюнде къара бушуу табылыб,
Джюрекледе боран болуб улуду.
Чексиз сюйген дуниянгы кёрмезча,
Ёмюрлеге эки кёзюнг джумулду.
Къызыу барад заман учуб тохтаусуз,
Сени атынг тенглеринги эсинде.
Тансыкъ болсам,сени табмай кёрюрге,
Китабынгы къолгъа алама кесим да.
Ол сагъатлай кёзлюгюнгю тюзетиб,
Джашырмайын сагъыш басхан кёзлени,
Къарайса сен хар тизгинни башындан,
Ана тилде кескин айта сёзлени.
Хар сёзюнгде- сагъышларынг,умутунг,
Джангы къарда кийик ызла къалгъанча,
Тюшгендиле джюреклеге джазгъанынг,
Ёмюрлюкге эскертменги салгъанча.
1982дж.

Сен не джуртда болсанг да,
Биринчи атлам джашауунга-
Ана тилингд,
Сен не пелиуан болсанг да,
Гёзенинге ол ачады
Эшик билим.
Акъылманны ёзенгисин тутсанг да,
Ана тилден башланады
Билим тининг.

Обсуждение закрыто.