Alexander Griboedov. Chatskiyni syozyu (Tebulany Shukur kyochyurgendi)

Alexander Griboedov

Александр Грибоедов. Чацкийни сёзю

Кёчюрген Тебуланы Шукур

Кимлелле бла — оноў этген?
Дуньялары эртде батхан,
Эркин джашаўдан кетемен — 
Очаков-Кърым бла джашагъан.
Джашаў юретирге хазыр,
Эски хапарны къайтарыб,
Кёзбаў джашаў, татлы чагъыр, –
Кесин сюелле, айырыб.
Сен бир кёргюзд — къайсыды ол,
Сеннге-меннге ачарча джол?
Тёгерегин тонаб тургъан,
Дунья кючю бла сакъланнган,
Нёгер болсун, къайын болсун,
Сюдден ала бла къутулсун.
Деў къалала уялары,
Ашаў-ичиў джашаўлары.
Башха миллетден болушлукъ
Болмаз дуньяны кирине,
Саў Маскаба билген джорукъ — 
Улху берген кереклиге.
Ол оноўчумуд — сиз мени
Сабийликден анга тартхан
Баш урургъа. Бар итлени
Бийи болуб, кирге батхан,
Кесичалагъа. Къуллары — 
Ол эсирсе, тюйюш ачса — 
Сакълайдыла. Бард сыйлары? — 
Юч ит багъадан бир сатса!!!
Олмуд, айтырча, оноўчу — 
Ата-анадан айырыб,
Сабий къаўумну джыйыўчу,
Оюн-тепсеўню бардырыб?!
Саў Маскабагъа — аперим!
Борч къысханда — бетсиз белги.
Зефир, Амур? Сизге дерим — 
Бирер сатды сабийлени!!!
Чалбашланымы сыйларгъа?!
Бёрю болмай — тюлкю юрген?!
Оноўчула, деб айтыргъа?!
Джаш тёлюден тюзню билген — 
Тынч умуту, джутдан кери,
Билим излеб, алгъа тебген,
Мийик джанны сыйлы джери,
Джаны Аллах бла тебреннген
Болса — сёгелле, къычырыб:
«Джашдан къоркъуў уллу болад!»
Омакъ кийимни айырыб,
Эсни дунья толу алад,
Аскер кийим бла биргелей! –
Къарыўсузлукъну билдире,
Кем акъылла, ачха излей — 
Бизге да сора ол тийре!
Къатын да, къыз да — тур алай!
Кючден башымы алалдым:
Алтын къайда, кимде къалай?!
Джаш джылларымдан уялдым…
Уллу болмаз гюнах, айтсакъ,
Аскер кёзбаўгъа джутланнган — 
Тиширыўлагъа къарасакъ,
Боккаланы кёкге атхан!

Tebulany Shukur. Esime kelgen 08. Sary-tyuz (2)

Kabkas. Karachay. Sary-tyuz

Alexsander Block. Keche, oram, lampa, saidali (Tebulany Shukur kyochyurgendi)

Alexsander Block

Александр Блок. Кече, орам, лампа, сайдали*

Кёчюрген Тебуланы Шукур

Бард кече, лампа, орам,

Сайдали, мутхуз чыракъ,

Ёмюрню джазгъан къалам —

Мадарсыз, болмаз чууакъ.

Кетгеннге джол ачылад,

Къайтмазлыкъ эски арба,

Къайтарсанг да ол болад —

Сайдали, орам, лампа.

*Saidali — apteka

Сайдали — аптека

Читает Шукур Тебуев 04. Халимат Байрамукова. Никто к моей могиле не придёт

Халимат Байрамукова